Asset Management

Asset Management

Geïntegreerd platform
Onze divisie Asset management biedt een brede waaier van diensten aan die meerwaarde brengen bij het beheer van assets, zowel op vlak van infrastructuur (openbaar domein) als op vlak van gebouwen.

We bieden een geïntegreerd platform van producten met betrekking tot de analyse en beoordeling van vastgoed (infrastructuur en gebouwen), de (re)organisatie van huisvesting, de screening en (re)organisatie van recurrent onderhoud en vervangingsinvesteringen.
diensten

Conditiescoremeting

/

Accommodatiebeleidsplanning

/

Meerjareninvesterings- en onderhoudsplanning

/

Stay or leave analyse

/

Databeheer openbaar domein

/

Synergiemanagement

/

Wegenrenovatieplanning

/

Geo Tools

Consultancy en informatiesystemen op maat
Consultancy en informatiesystemen op maat

Daarnaast kunt u ook bij Asset management terecht voor strategische consultancy en zetten we geïntegreerde services- en informatiesystemen (FMIS) op. Dit stelt u in staat om met kennis van zaken prioriteiten te stellen en een maximale synergie te creëren. Zo kan kostenefficiënter worden gewerkt en wordt hinder tot een minimum beperkt.

Vastgoedgerelateerde meerwaarde
Vastgoedgerelateerde meerwaarde

Zowel binnen het asset management van infrastructuur als van gebouwen staat de creatie van vastgoedgerelateerde meerwaarde voorop, en dit in de breedst mogelijke zin. We streven steeds naar een optimale balans tussen de economische, facilitaire, maatschappelijke en ecologische factoren.

Rentabiliteit als primaire doelstelling
Rentabiliteit als primaire doelstelling

De assets vertegenwoordigen een aanzienlijke investering en een vaste kost voor uw bedrijf. Tegelijk zijn ze cruciaal voor de bedrijfszekerheid van uw processen en staan ze in voor het comfort van haar gebruikers. Door actief te werken op asset management wordt het een rentabiliteitsmotor van uw organisatie en haar eindgebruikers en draagt het bij tot het succes van uw onderneming.

Asset Management
Op zoek naar een multidisciplinaire partner voor uw projecten?
Contacteer ons