Over ons

onze missie
Bringing together creative, technical 
and management expertise, 

our holistic and sustainable approach 
enhances the design and construction process, 

and contributes to the success of each project 
in respect to context, community and environment.

Het verhaal van ARCH & TECO begint in 1976 met de oprichting van het architectenbureau ir P. Cools & Partners. Een architectenbureau waar zeer snel ook kennis en ervaring opgebouwd werd in andere bouwgerelateerde specialisaties zoals: ruimtelijke planning, restauratie, stabiliteit, uitrustingstechieken, milieutechnieken, expertise, consulting en projectmanagement.

Zo werd het vrij vlug een multidisciplinaire en geïntegreerde studiegroep, waar aan de klant alle bouwgerelateerde studie- en adviesdisciplines als een totaalpakket (one stop shop) aangeboden kon worden. Anderzijds liet de werking ook toe, dat iedere business unit autonoom gespecialiseerde diensten bleef aanbieden op maat van de klant, bijvoorbeeld als ingenieursbureau ten dienste van een extern architectenbureau of als architectenbureau ten dienste van een opdrachtgever die haar eigen vaste studiepartners heeft.

De open organisatiestructuur en de integratie van de verschillende patronen van kennis, kunde en ervaring stonden - en staan nog steeds - garant voor een multidisciplinaire en holistische aanpak, hetgeen finaal het welslagen van elk project faciliteert.

Creative, Technical & Management Expertise

Midden de jaren ‘90 werd een afdeling Netwerken opgericht, gespecialiseerd in de civieltechnische uitbouw van telecomnetwerken en later uitgebreid met GIS, digitalisatie- en conversieprojecten voor diverse nutsoperatoren. Later werd hier ook openbaar domein data-management aan toegevoegd.

In mei 2003 behaalden de verschillende entiteiten van ARCH & TECO voor de eerste maal het ISO 9001 certificaat als resultaat van de invoering van een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. In de daaropvolgende jaren, tot en met vandaag, werd dit kwaliteitscertificaat telkens succesvol verlengd.

In 2009 werd de jarenlange samenwerking tussen Arch & Teco Architectuur en Architektenburo Ro Berteloot geformaliseerd in de oprichting van een nieuwe vennootschap: Arch & Teco Architecture and Planning. Hierbij werd de bestaande expertise verder uitgebreid met kennis en ervaring inzake restauratie- en renovatieprojecten.

In 2014 werd nog een stap genomen in gestage groei van de organisatie, waarbij enerzijds enkele activiteiten werden herschikt met het oog op het optimaliseren van de dienstverlening, en anderzijds enkele nieuwe activiteiten werden opgenomen in het dienstenaanbod. Zo werden asset- en facilitymanagement aan het productengamma toegevoegd en werden recurrente samenwerkingen uitgebreid naar structurele partnerships.

In 2016 werd de globale bedrijfsarchitectuur gereorganiseerd en doorvertaald naar de verschillende onderdelen van ARCH & TECO. Deze reorganisatie heeft geleid tot de bundeling van de verschillende competenties in 4 divisies: Architecture and Planning, Engineering, Asset Management en Program Management. Samen gaan deze 4 divisies enthousiast de uitdagende toekomst tegemoet; ervaren door het verleden, en gesterkt door het heden.

ARCH & TECO past zich dus voortdurend aan, in functie van nieuwe opportuniteiten en de wensen van de klant; zo blijft het ook voor iedere medewerker een boeiend verhaal.

Onze belangrijkste uitdaging blijft daarbij het waarborgen van een perfecte service aan onze klanten met kwalitatieve en doordachte producten.

Vragen?

Wenst u meer informatie of heeft u een andere vraag? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons