Wegeninformatiesysteem Antwerpen

Wegeninformatiesysteem Antwerpen

Bij een Wegen Informatie systeem, kortweg WIS, wordt het volledige openbaar domein binnen het grondgebied van een stad/gemeente in kaart gebracht: rijwegen, fiets- & voetpaden, parkeerstroken, groenzones, straatmeubilair … De kaart bestaat uit verschillende lagen die telkens in beeld worden gebracht naar typologie, bestemming, materiaalgebruik en kwaliteit. Deze inventarisatie gebeurt tot op detailniveau: in bepaalde gevallen met verschillen per vierkante meter – in uitzonderlijke gevallen kan dit zelfs meer in detail zijn.
Deze graad van detail is belangrijk, immers is het doel van deze WIS-kaart velerlei: de historiek van het openbaar domein kan achterhaald worden, prioriteiten m.b.t. (her) aanleg van wegen kunnen bepaald worden, een onderhoudsplanning wordt op basis van WIS opgemaakt, alsook kan het dienen om de kosten voor heraanleg en onderhoud in te schatten. De laatste jaren worden deze detail kaarten tevens gebruikt als ondersteuning voor het uittekenen van het klimaat-adaptieve beleid. Ook vormt het een objectief gegeven bij klachten in verband met de staat van het openbaar domein.
Wegeninformatiesysteem Antwerpen
Diensten:
Asset Management

Opdrachtgever:
Stad Antwerpen
Locatie:
Antwerpen
Wegeninformatiesysteem Antwerpen

Wenst u meer informatie of heeft u een andere vraag? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons