19 june 2019

CO-CREATIETRAJECT 'RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID IN DE TOEKOMST'

In opdracht van de dienst Economie van de Stad Gent deed het co-creatietraject een beroep op een uitgebreid netwerk van stakeholders om na te denken over ruimte voor bedrijvigheid in de toekomst. Er is nood aan het inzetten op verweven van maakeconomie in het stedelijk weefsel en op meer duurzaam omspringen met ruimte op de bedrijventerreinen. Het eindrapport formuleert breed gedragen aanbevelingen voor het Gentse beleid.